Key server software written by Michael Graff <explorer@iastate.edu>
English:
For an English version of this text please send a mail with a subject line of "HELP" to pgp-public-keys@keys.pgp.net, or access the URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-en.html
Danish:
For at få dette dokument på dansk, send "HELP DK" til pgp-public-keys@keys.dk.pgp.net
Norwegian:
For aa faa dette dokumentet paa norsk, send "HELP NO" til pgp-public-keys@keys.no.pgp.net
German:
Fuer eine deutschsprachige Fassung dieses Textes senden Sie eine Mail mit dem Subject "HELP DE" an die folgende Adresse pgp-public-keys@keys.de.pgp.net
Spanish:
Para obtener una versisn en castellano de este texto, envme un mail a pgp pgp-public-keys@keys.es.pgp.net con el "Subject" HELP ES
Finnish:
Saadaksesi taman tekstin suomeksi, laheta osoitteeseen pgp-public-keys@keys.fi.pgp.net tyhja viesti, jonka Subject-kentta on "HELP FI".
Croatian:
Za hrvatsku verziju ovoga teksta posaljite poruku koja ce u Subject imati "HELP HR" na adresu pgp-public-keys@keys.hr.pgp.net
Czech:
Pro ziskani ceske verze tohoto textu poslete prosim e-mail se "Subject& quot; radkou "HELP CZ" na adresu pgp-public-keys@keys.cz.pgp.net, nebo pristupte na URL htt p://www.pgp.net/pgpnet/email-help-cz.html

PGP Public Email Keyservers

Der eksisterer PGP public email key servers som giver mulighed for at udveksle offentlige nøgler ved brug af Internet og UUCP mail systemer. Hvis du har mulighed for at accesse WWW vil du sikkert foretrække at bruge WWW interface og administratorer af servere, som har jævnlige opslag, vil sikkert foretrække at kopiere hele key-rings fra FTP server

Denne service eksisterer kun for at hjælpe til at flytte keys mellem PGP-brugere. Vi forsøger IKKE at garantere at en key er en valid key; brug digital signatur på nøglen til denne sikkerhed.

Hver key-server bearbejder forespøgsler i form af e-mails. Kommandoer til serveren afgives på 'Subject:'-linien Placér dem IKKE i teksten af meddelelsen.

    To:  pgp-public-keys@keys.pgp.net
    From: johndoe@some.where.ac.uk
    Subject: help dk
Det er nok at sende din key til EN server. Efter at have behandlet din key, vil serveren automatisk videresende din ADD-kommando til andre key-servere.

For at tilføje din key to en key-server eller opdatere den eksisterende behøver du blot at sende en meddelelse som nedenstående til en vilkårlig key-server:

	To: pgp-public-keys@keys.pgp.net
	From: johndoe@some.site.edu
	Subject: add

	-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
	Version: 5.0

	
	-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
KOMPROMITTEREDE KEYS: Opret en 'Key Revocation Certificate' (check PGP dokumenatation om hvordan) og send din key til en vilkårlig key-server en gang til med en ADD-kommando.

Valide kommandoer:

Kommando        Resultat

HELP Returnerer denne meddelelse HELP country Returnerer sprogspecifikke hjæpe tekster (DK, DE, EN, ES, FI, FR, HR, NO) ADD Tilføjer en PGP public key fra tekst-afsnittet af din e-mail INDEX [1] Lister alle PGP keys på serveren (-kv) INDEX userid Lister alle PGP keys, der indeholder 'userid' (-kv) VERBOSE INDEX [1] Lister alle PGP keys, verbose format (-kvv) VERBOSE INDEX userid Verbose liste af alle keys, der indeholder 'userid' (-kvv) GET [1] Hent hele public key-ring (split) GET userid Hent netop denne key (-kxa) MGET regexp [2,3] Hent alle keys, som opfylder mønsteret /regexp/ regexp skal mindst væ på 2 karakterer LAST days [3] Hent keys, der er opdaterert indenfor de sidste 'days' dage
 1. FORVENT STORE MAILS
  Disse kommandoer returnerer meget store informationsmængder - pas på! Ikke alle mail-systemer kan behandle meddelelser af denne størrelse og du risikerer derfor, at meddelelsen 'bouncer' tilbage til key-serveren. De vil sandsynligvis alligevel indeholde mere information, end du havde behov for. Her er de aktuelle størrelser pr. 1997/02/28 - men forvent at de udvides hurtigt: Sandsynligvis vil den returnerede information generelt være uanvendelig for dig, så anvend for din egen skyld kommandoer med 'userid'-specifikation - og nedsætte meddelelsestørrelsen og problemerne for din mail- og key-server administrator, og vil dermed være af en forhøjet værdi for dig.

  NOTE: PGP er ekstremt langsom til at behandle store key-rings. At tilføje den key-serverens fulde key-ring til din egen key-ring vil tage *DAGE* at fuldende.

  Hvis du *VIRKELIG* har behov for hele indeksfilen eller key-ring, *VIL DU IKKE NOK* ftp den fra en key-server ved `ftp://ftp.pgp.net/pub/pgp/keys/' eller en af de nationale key-servere.

 2. GENERELLE BESKRIVELSER I "MGET"
  Her er nogle eksempler på MGET-kommandoer:
      MGET michael       Henter alle keys, som indeholder "michael" 
      MGET iastate       Alle keys, som indeholder "iastate"
      MGET E8F605A5|5F3E38F5  Disse 2 key-id
  
  Et enkelt bemærkning omkring 'regexps': Disse er ikke det samme som et wildcard. En '*' er ikke 'match alt'; det betyder 'match ingen eller flere af de foregående karakterer' som:
      a.* finder alt, der beynger med 'a'
      ab*c finder ac, abc, abbc, etc.
  
  Sørg blot for ikke at anvende ``MGET .*'' -- brug ``GET'' istedet.
 3. KEY BERG&Aelig;NSNINGER
  Nogle key-servers har en begrænsning på antallet af key-rings, som returneres i "MGET" eller "LAST" forespørsler, med henblik på ikke at dynge dig til med for mange keys i tilfælde af at du lavde en tyrkfejl.
Brugere skal normalt bruge e-mail-adresse: ``pgp-public-keys@keys.pgp.net'', eller en national key-server ved at bruge: som email interface, og ``ftp://ftp.pgp.net/pub/pgp/'' til FTP access.